Vad kostar det att måla om huset med vårt måleriföretag?

Att måla om sitt hus kostar en del men är nödvändigt för att träet i fasaden ska hålla sig friskt och fritt från röta och mögel. När du behöver måla om ditt hus kan du vända dig till oss som har målare i Borlänge som är experter på fasadmålning.

De flesta väljer att måla om huset för att fasaden ser sliten och trist ut. Även om målning utförs främst för att ge huset ett bättre utseende finns det också andra orsaker till att man behöver måla om huset. I samband med att man målar om huset ger man huset ett skydd mot röta och mögel som annars på sikt kan leda till att man behöver utföra ett fasadbyte. Därför är det viktigt att man underhåller fasaden löpande vart 10-15:nde år så att träet i fasaden håller sig friskt och starkt.

 

Att måla om huset kostar förstås en del pengar och därför väljer vissa att utföra målningen själv. Risken med att måla själv är att grundarbetet inte blir ordentlig utfört vilket kan leda till skador som senare blir dyrbart att reparera samtidigt som livslängden på målningen blir kort. Vill man få arbetet utfört korrekt och med ett proffsigt resultat bör man anlita professionella målare i Borlänge eller sin lokala ort som har den kunskap som krävs för att utföra arbetet enligt de branschregler som finns.

 

Anlita måleriföretag i Borlänge

När du anlitar ett måleriföretag i Borlänge för ommålningen av din bostad kan du vara säker på att arbetet utförs korrekt och med det förväntade resultatet. Vi använder enbart godkända färger som väljs ut från den typ av färg som huset målats med tidigare. Vanligtvis brukar man måla om huset i samma färg men du kan förstås välja en annan kulör för din fasad. Tänk på att i vissa fall kan det krävas bygglov för att förändra fasadens utseende, detta är framför allt vanligt i detaljplanerade bostadsområden.

 

Kostnaden för att anlita vårt måleriföretag

Att anlita ett måleriföretag kostar förstås lite mer än om du målar själv, även om materialkostnaden i stort sett blir densamma. Dock kan du vara säker på att arbetet blir korrekt utfört och har en lång livslängd samtidigt som grundarbetet blir ordentligt gjort vilket minskar risken för att det uppstår framtida skador. Dessutom arbetar våra målare effektivt vilket gör att det går fortare att måla om huset, jämfört med om du gör det själv. Det du i gengäld får om du anlitar en målare i Borlänge är alltså försäkring om att arbetet utförs enligt brachstardarden och mer tid över åt dig själv. Dessutom kan du använda ROT-avdraget vilket innebär att du kan dra av 30 procent av våra arbetskostnader, direkt på fakturan.

 

Rengöring och grundarbete

När våra professionella målare i Borlänge ska påbörja arbetet kommer dessa först att inspektera husets fasad för att se om det finns sprickor som behöver lagas eller träpaneler som har börjat ruttna. Dessa skador behöver först åtgärdas så att de inte släpper igenom fukt som bidrar till ytterligare skador. Vanligtvis brukar mindre sprickor spacklas men ibland kan det krävas att en träpanel byts ut mot en ny, som först behöver behandlas med grundfärg innan den monteras på fasaden. Därefter tvättas fasaden och sedan skrapas fasaden tills all lös färg, smuts, mossa och alger och andra föroreningar tagits bort.

 

Målning av huset

När grundarbetet med fasaden är klart kan man påbörja målningen av huset. Oftast lägger vi först en grundfärg och när grundfärgen har torkat målar vi huset i den färg som du valt. Det är också vanligt att skrapa och måla fönster i samband med att man målar om huset. Samtidigt kan det vara bra att kontrollera fönsterplåt och avvattningssystem så att dessa är hela och funktionella och inte släpper in fukt i fasaden eller in i fastigheten.

 

Tiden det tar för att måla om en normalstor villa

Hur lång tid det tar att måla om ett hus beror på flera olika faktorer som bland annat hur stort huset är. Andra saker som spelar in är om det finns ställning runt hela huset eller om ställning byggs för en sida i taget, men även komplexiteten i målningsprojektet. Normalt tar det en dag att tvätta och rengöra fasaden och en dag att skrapa fasaden. Därefter tar det cirka en dag att grundmåla fasaden och en dag för att måla om huset. Det gör att det tar cirka 4 dagar effektiv tid att måla om en genomsnittlig villa som har ställning runt hela huset, beroende på antal målare, och cirka 12 dagar effektiv tid om huset behöver målas en sida i taget.

 

Du kan boka gratis hembesök

Måleri Blåklockan är ett måleriföretag i Borlänge som tillhandahåller flera olika måleritjänster. Våra målare i Borlänge har yrkesutbildning och en lång erfarenhet inom branschen. Det gör att vi kan åta oss alla typer av måleriarbeten i Borlänge med omnejd, såväl utvändigt som invändigt. Du kan kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt hembesök där vi kan inspektera din fasad och lämna tips och råd kring målningsarbetet, utan att du förbinder dig för något. 

Boka platsbesök med våra trevliga målare i Borlänge

Att anlita oss innebär att du slipper krångel och får ett riktigt snyggt resultat! Våra målare i Borlänge står redo att leverera kvalitet och service till dig. Varmt välkommen att kontakta oss!